Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych         w ewidencji gruntów numerami :

obręb 06 - nr nr ewid. :  200/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 238/1, 251, 286,

obręb 07 - nr nr ewid. :  29/1, 30/1, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 174

obręb 08 - nr nr ewid. :  131/6, 160/271, 222/15,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 17 listopada 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 717

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:30:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-20 09:59:12
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:30:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony