Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynku zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich /dz. nr 260/2/ w Pińczow

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych         w ewidencji gruntów numerami :

obręb 08 - nr nr ewid. :  1, 132,

obręb 13 - nr nr ewid. :  262, 263, 266, 271, 272/3, 273/5, 274/1, 275/3, 275/4, 281,

obręb 14 - nr nr ewid. :  11, 12/28,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynku zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich /dz. nr 260/2/ w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 17 listopada 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 617

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:41:28
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-20 09:59:02
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:41:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony