Informacja Burmisrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

Stosownie do art. 32 ust. 1 w związku z art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r. Dz.U.Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami/

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

 

że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków do czasowego  magazynowania pokruszonych odpadów z produkcji płyt gipsowo-kartonowych oraz budowie wiaty nad torem nr 204 zlokalizowanym na zakładowej bocznicy kolejowej do załadunku pokruszonego odpadu na wagony na działce nr ewid. 1653 położonej w Chruścicach oraz, że wniosek w tej sprawie został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku.

 

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

 

 

 

 

                                                                                            Pińczów, 14.11.2008r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 561

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-11-21 10:03:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-21 11:13:05
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-11-21 10:03:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony