Uchwała Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

Wersja do druku

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2008

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(Uchwala_nr_XXIX_249_08.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:17:35 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 34.753 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:19:22 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 42.496 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:21:13 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:23:18 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:24:49 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:26:25 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Przychody i rozchody budzetu w 2008 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:28:55 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:31:21 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych w 2008 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:32:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji przedmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.224 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:34:25 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:35:52 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:37:58 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:40:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_13_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:42:56 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
(zalacznik_nr_14_do_uchwaly_nr_XXIX_249_08.xls - 180.736 KB) Data publikacji: 2008-11-24 12:45:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 871

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2008-11-24 12:13:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-25 10:44:51
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2008-11-24 12:13:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony