Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 02 grudnia 2008 roku została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja Nr PP.II-7331/2/19/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 24/25, 24/32 i 47, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą :

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych

na ul. Łąkowej w Pińczowie wraz z oświetleniem ulicznym - dł. ok. 90 m.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z w/w decyzja oraz aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 02 grudnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 608

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-12-09 11:39:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-09 14:28:36
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-12-09 11:39:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony