SołectwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-01-21 10:56:43

Sołectwa Gminy Pińczów

 

Lp.

Sołectwo

Sołtys

1.

Aleksandrów

Pieterwas Rafał

2.

Bogucice Pierwsze

Urban Grzegorz

3.

Bogucice Drugie

Klasiński Kazimierz

4.

Borków

Domagała Tadeusz

5.

Brzeście

Sobota Ewa

6.

Bugaj

Pilśniak Henryk

7.

Byczów

Dobaj Edward

8.

Chrapków

Dąbrowski Aleksander

9.

Chruścice

Szafraniec Bogusław

10.

Chwałowice

Wojtasik Patrycja

11.

Gacki

Trzęsień Władysław

12.

Grochowiska

Koza Henryka

13.

Kopernia

Cierlik Czesław

14.

Kowala

Przyłucka Ewelina

15.

Kozubów

Drabik Aneta

16.

Krzyżanowice Dolne

Woźniak Zdzisław

17.

Krzyżanowice Średnie

Czerw Janusz

18.

Leszcze

Koźmiński Mirosław

19.

Marzęcin

Milewska Ewa

20.

Młodzawy Duże

Mider Zdzisław

21.

Młodzawy Małe

Rutkowski Stefan

22.

Mozgawa

Juszczyk Zbigniew

23.

Orkanów

Placek Piotr

24.

Pasturka

Pytel Tadeusz

25.

Podłęże

Chrobot Stanisław

26.

Sadek

Bednarz Stanisław

27.

Skowronno Dolne

Wykurz Aneta

28.

Skowronno Górne

Dębiec Jacek

29.

Skrzypiów

Kapa Artur

30.

Szarbków

Sobczyk Piotr

31.

Szczypiec

Nogacki Leszek

32.

Uników

Sarna Marek

33.

Winiary

Czerw Leszek

34.

Włochy

Banach Józefa

35.

Wola Zagojska Dolna

Wierzba Małgorzata

36.

Wola Zagojska Górna

Prokop Anna

37.

Zagość Nowa

Malara Ireneusz

38.

Zagość Stara

Sobczyk Halina

39.

Zagórzyce

Wojtaś Kazimierz

40.

Zakrzów

Gil Agata

41.

Zawarża

Dziewięcki  Krzysztof

42.

Osiedle Gacki

Wiśniewski  Krzysztof  Przewodniczący Zarządu Osiedla

 Powrót