Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania na przebudowę MOSIR - u w Pińczowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 06 listopada 2008 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/17, 26/19, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą :

·        „rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji      w Pińczowie polegająca na : nadbudowie budynku hotelowego MOSIR-u, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skyte parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowie i przebudowie dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowie oświetlenia terenu, budowie sieci i przyłącza wod-kan do budynków socjalno- sanitarnych”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

  

Pińczów, dnia 19 grudnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 694

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-12-29 15:09:28
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-30 11:54:19
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-12-29 15:09:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony