ZA R Z Ą D Z E N I E NR 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.12.2008 roku

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 98/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia 18.12. 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591  z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,  z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:


(wykaz_Kontiki.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2008-12-30 11:59:36 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 573

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-30 09:24:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-30 11:54:11
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-30 11:59:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony