Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowa odcinka sieci gazowej w ulicach: W. Jagiełły, Z. Oleśnickiego w Pińczowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 05 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy z/s przy ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, decyzja Nr PP.II-7331/2/1/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 160/8, 160/107, 160/108, 160/109, 160/110, 160/111, 160/112, 160/113, 160/114, 160/115, 160/118, 160/119, 160/12 i 229, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Władysława Jagiełły i ul. Zbigniewa Oleśnickiego).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z w/w decyzją nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

  

 

Pińczów, dnia 05 stycznia 2009 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 652

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2009-01-13 11:01:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-01-13 14:40:44
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2009-01-13 11:01:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony