Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy pińczów z dnia 19.02.2009 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 11/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 19.02.2009r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2009r. z obszaru: kultura fizyczna , sport i turystyka.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadań gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2009r. z obszaru: kultura fizyczna , sport   i turystyka w osobach:

1)      Krystyna Gruszka – Przewodnicząca komisji

2)      Mirosława Kucybała           – Członek komisji

3)      Ewelina Pięta                      – Członek komisji

4)      Agnieszka Strączek            - Członek komisji

 

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

                                                          

           

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 598

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-02-19 09:34:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-19 15:33:49
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-02-19 09:34:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony