Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-BudżetowymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-23 13:31:16

Naczelnik  Wydziału - SKARBNIK GMINY  

 mgr Mirosława Wiśniewska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 7,

tel. 0413573871-75  w. 110 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Elżbieta Wąsik

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do godz. 15.30

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

  tel. 0413573871-75 w. 115

 

Kierownik Referatu Rachunkowości Poboru Podatków i Opłat

mgr Mirosława Kucybała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

 tel. 0413573871-75  w. 116

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr Aneta Gadawska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 11,

 tel. 0413573871-75   w. 117

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Nowak

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,

tel. 0413573871-75 w. 111

 

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Agnieszka Kostecka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. 0413573871-75   w. 121

 

  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 

mgr Barbara Kielian

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. 0413573871-75   w. 121

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Jan Dudała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,

 tel. 0413573871-75   w. 123

 

  Główny specjalista ds. księgowości podatkowej 

mgr inż. Stanisława Kwiecińska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. 0413573871-75   w. 118

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

mgr Anna Zacharz-Nowak

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. 0413573871-75   w. 119

  

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

mgr Magdalena Ciekalska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,

 tel. 0413573871-75   w. 114

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

Magdalena Kowalska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. 0413573871-75   w. 112

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

mgr Anna Wdówka

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. 0413573871-75   w. 113

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego 

(teren miasto)

Kamila Cieśla

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 13,

 tel. 0413573871-75   w. 125

 

Kasjer

mgr Urszula Pasek

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 14.00

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,

 tel. 0413573871-75   w. 120 Powrót