Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-BudżetowymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-04-12 11:06:12

Naczelnik  Wydziału - SKARBNIK GMINY  

 mgr Mirosława Wiśniewska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 7,
tel. 412345110


 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Elżbieta Wąsik

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do godz. 15.30

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345115


 

Kierownik Referatu Rachunkowości Poboru Podatków i Opłat

mgr Mirosława Kucybała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345116


 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr Aneta Gadawska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345117


 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr Anna Nowak

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111


 

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Agnieszka Kostecka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,
tel. 412345122


 

  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 

mgr Barbara Kielian

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,
tel. 412345121


 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Izabela Jankowska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,
tel. 412345123

 

 

  Główny specjalista ds. księgowości podatkowej 

mgr inż. Stanisława Kwiecińska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345118

 

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

mgr Anna Zacharz-Nowak

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345119

 

  

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

mgr Magdalena Ciekalska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,
tel. 412345114


 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

Magdalena Kowalska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345112


 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

mgr Anna Wdówka

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345113


 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego 

(teren miasto)

Kamila Cieśla

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 13,
tel. 412345125

 

 

Kasjer

mgr Urszula Pasek

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 14.00

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345120
Powrót