Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-BudżetowymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-04-18 13:19:08

Naczelnik  Wydziału - SKARBNIK GMINY  

 mgr Mirosława Wiśniewska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 32,

tel. (041) 3573871  w. 21 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału

Krystyna Topolska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do godz. 15.30

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

  tel. (041) 3573871 w. 41

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 

Mirosława Kucybała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,

 tel. (041) 3573871  w. 41

 

 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Józefa Bałaga

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. (041) 3573871   w. 36

 

  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 

Helena Sobczyk

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 6,

 tel. (041) 3573871   w. 36

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Jan Dudała

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 7,

 tel. (041) 3573871   w. 35

 

  Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

Bożena Liber

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. (041) 3573871   w. 42

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

Kosińska Maria

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,

 tel. (041) 3573871   w. 42

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

(środki transportowe) 

Magdalena Markiewicz

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 7,

 tel. (041) 3573871   w. 35

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 

Barbara Waligóra

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 7,

 tel. (041) 3573871   w. 35

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

Lechowska Krystyna

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. (041) 3573871   w. 39

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

Grażyna Ludwińska

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,

 tel. (041) 3573871   w. 39

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego 

(teren miasto)

Ewa Kuc

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 5,

 tel. (041) 3573871   w. 37

 

Kasjer

Krystyna Sakwa

 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do godz. 14.00

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,

 tel. (041) 3573871   w. 43

 Powrót