Uchwała Nr XXXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-04-24 14:43:18

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórze" w Pińczowie

Powrót