Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

                       Ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony                                                                                                       na sprzedaż    nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

 

– nieruchomość  gruntowa zabudowana budynkiem  Domu Kultury,  położona                    w Gackach, oznaczona w  ewidencji  gruntów Leszcze, jako  działka   nr  485/1                            o  powierzchni 2575 m2.  Nieruchomość ta stanowi własność Gminy, ma urządzoną księgę wieczystą  Nr KW 23216. 

       Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego.

      - cena wywoławcza   -     722 000,00 zł.

      - wadium                    -        75 000,00 zł. 

      - minimalne postąpienie -     7 500,00 zł. 

       Przetarg odbędzie się w dniu   20  maja  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  9 00  

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                                                                                                         

Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu  15. 05. 2009 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,           tel. 3573871, wew.  72.

       

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 703

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-04-01 13:24:42
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-04-01 13:39:49
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-04-01 13:24:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony