INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Informuje,

 

że w dniu 20 kwietnia 2009r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa myjni ciśnieniowej
3 - stanowiskowej” na działce nr 44 obręb 12, miasto Pińczów, ul. Legionistów.

Z decyzją oraz dokumentacja sprawy można się zapoznać
w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, pokój nr 38
w dniach pracy w godz. 7.3015.30.

 

 

 

Pińczów, 20.04.2009r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 666

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-04-20 11:46:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-04-20 14:49:07
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-04-20 11:46:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony