Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Wersja do druku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Uchwala_Nr_XXXIII_300_09.doc - 38.912 KB) Data publikacji: 2009-05-04 11:22:36 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXIII_300_09.xls - 25.221 KB) Data publikacji: 2009-05-05 07:51:17 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_2_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 33.28 KB) Data publikacji: 2009-05-05 07:53:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_3_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.424 KB) Data publikacji: 2009-05-05 07:55:47 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_4_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.424 KB) Data publikacji: 2009-05-05 07:57:18 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_5_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.424 KB) Data publikacji: 2009-05-05 07:59:46 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_6_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.424 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:02:27 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady M iejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_7_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.424 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:07:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_8_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.936 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:09:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_9_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.936 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:11:48 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_10_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.936 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:13:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.
(Zalacznik_Nr_11_do_uchwaly_Nr_XXXIII_300_09.xls - 103.936 KB) Data publikacji: 2009-05-05 08:15:18 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 520

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2009-05-04 11:19:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-05 15:23:07
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2009-05-04 11:19:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony