Uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-06-18 15:16:07

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej w Pińczowie

Powrót