Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 26/09

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  04.05.2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku            o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591          z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                w  Urzędzie  Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i  Gospodarki    Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zalacznik_Nr_1 do zarzadzenie_nr26/09
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_26 _09_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_04_05_2009_roku.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2009-05-06 14:16:30 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 491

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-06 14:13:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-06 14:46:07
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-06 15:08:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony