Projekt uchwały Nr 1Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-06-14 15:48:23

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odpady stałe ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie.Powrót