Zarzadzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.054.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Wersja do druku

 

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 27/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                           z   dnia  06.05. 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

           Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr.142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.  Nr.261,  poz.2603 ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 

 


Załączone pliki:

zal_1
(zalacznik_do _zarzadzenia_27_09_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_06_05_2009.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2009-05-06 14:39:15 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 493

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-06 14:26:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-06 14:45:54
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-06 14:26:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony