INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

 

Pińczów, dnia 23.04.2009r.

   OSiGM.IIIb.7627/32/08-09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

I N F O R M U J E,

w dniu 23.04.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Powiatu Pińczowskiego – Starostwo Powiatowe, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego – budynek Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Zacisze 5 została wydana decyzja nr OŚiGM.IIIb.7627/32/śr/10/09
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38,
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                   

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 776

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-07 13:45:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-07 15:29:46
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-07 13:45:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony