ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  35/09 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  19.05. 2009 r

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w  drugim przetargu  ustnym nieograniczonym,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w  Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów  m. Pińczowa, obr. 12 , jako działka nr:  43/7  o powierzchni  667 m2  -  obniża się w drugim przetargu o  30 %  tj.  o  12 600,00 zł.  cenę wywoławczą                      z pierwszego przetargu, która wynosiła  42 000,00 zł.

            2.  Po zastosowaniu  obniżenia,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza                      w drugim przetargu  stanowi  kwotę:  29 400,00 zł. ( słownie: dwadzieścia dziewięć  tysięcy  czterysta złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 492

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:29:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-20 14:34:42
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:29:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony