Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

                       Ogłasza  drugi  przetarg ustny nieograniczony                                                                                                         na sprzedaż    nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

 

– nieruchomość  gruntowa  położona w  Pińczowie, przy ul.  Legionistów, oznaczona               w ewidencji gruntów  m. Pińczowa, obr. 12 , jako działka nr:  43/7  o powierzchni  667 m2 .  Nieruchomość ta stanowi własność Gminy,  ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW 25745. 

 Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego.

      - cena wywoławcza   -       29 400 ,00 zł.

      - wadium                    -        3 000,00 zł. 

      - minimalne postąpienie -      300,00 zł. 

Cena  nabycia nieruchomości objętej przetargiem powiększona zostanie o podatek VAT.  

Pierwszy przetarg odbył się w dniu   22 kwietnia 2009 r.

       Przetarg odbędzie się w dniu   1  lipca  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  930  

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                                                                                                          

Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu  26. 06. 2009 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,           tel. 3573871, wew.  72.

       

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 721

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:41:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-20 14:33:30
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:41:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony