Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Działając w oparciu o przepis art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603            z póź.zm.), Burmistrz  Miasta i Gminy Pińczów informuje, że na tablicy ogłoszeń         w  Urzędzie  Miejskim  w Pińczowie przy ul.3 Maja 10, został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych  stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży       na rzecz  najemców  w  drodze  bezprzetargowej  na  okres  21 dni   w terminie   od   19.05.2009 r.  do   10.06.2009 roku.

               Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 654

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:44:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-20 14:33:21
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-20 11:44:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony