ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 38/09

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  25. 05. 2009  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

 w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku            o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591          z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                w  Urzędzie  Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska      i  Gospodarki    Mieniem  Urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 maja 2009 roku
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_38_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_25_05_2009_r.doc - 71.168 KB) Data publikacji: 2009-05-26 09:32:57 Redaktor: Bożena Liber

Opis: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 718

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-26 09:06:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-26 14:16:20
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-26 09:06:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony