ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Wersja do druku

 

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 46/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                           z   dnia   01.06. 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

           Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr.142,poz.1591 z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.  Nr.261,  poz.2603 ),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi   Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 

 


Załączone pliki:

zal_1
(zalacznik _nr_1_do_zarzadzenia_nr_46_09_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_01_06_2009.doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2009-06-02 14:47:29 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 484

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-06-02 14:45:34
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-02 15:08:06
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-06-02 14:45:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony