Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

   Ogłasza  pierwszy przetarg ustny      nieograniczony                                                                                                       na sprzedaż    nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

     - nieruchomości  oznaczone  w ewidencji gruntów  jako działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

Wpłata

wadium

  zł.

Minim.

postąpienie zł

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

1.

477/14

23216

28

Leszcze - Gacki

 

nieruchomości gruntowe pod budowę garaży            w zespole garaży

1 450,00

150,00

20,00

 

2.

477/15

23216

28

Leszcze - Gacki

1 450,00

150,00

20,00

 

3.

477/19

23216

28

Leszcze - Gacki

1 450,00

150,00

20,00

4.

 

477/20

23216

28

Leszcze - Gacki

1 450,00

150,00

20,00

    

   Cena  nabycia nieruchomości  objętych przetargiem  powiększona zostanie o podatek VAT.  

 

       Przetarg odbędzie się w dniu   03  sierpnia  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego                 w    Pińczowie,  przy ul. 3 Maja 10  o godz.  1000  

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji:

● dowodu wpłaty wadium

● dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

● w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.                                                                                                          

Wadium należy wpłacić  najpóźniej  w dniu  29. 07. 2009 r. Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział  w  Pińczowie.

Wadium  wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał zalicza się  na poczet  zakupu  nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.  Wadium  przepada w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  przetargu można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10,           tel. 3573871, wew.  72.

       

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 665

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-06-24 13:06:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-24 14:59:26
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-06-24 13:06:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony