Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Informuje,

 

że w dniu 25 czerwca 2009r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.7627/05/śr/13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i ciśnieniowej w miejscowościach: Brzeście, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obręby 03, 04, 06, 07, 08, 14, 15, 16, Włochy, Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne, Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna ”

Z decyzją oraz dokumentacja sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem, pokój nr 38 w dniach pracy w godz.
7.3015.30.

 

 

 

Pińczów, 25.06.2009r.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 742

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-06-26 14:59:55
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-26 15:08:09
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-06-26 14:59:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony