Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2009 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 60/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  25 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art.9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

            Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Dla Pani Edyty Kucharskiej – nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej   w Gackach,

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Jolanta Zielińska                      – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach,

4/ Marzena Bębenek                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Grażyna Wierzba                     – Ekspert z listy ekspertów MEN

2. Dla Pani Agnieszki Strzelec – nauczycielki języka polskiego w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie,

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Sławomir Spaczyński             – Dyrektor  Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie,

4/ Marzena Bębenek                   – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Hanna Mitka-Marszalik          – Ekspert z listy ekspertów MEN

3. Dla Pani Edyty Pruś – nauczycielki, pedagoga w Szkole Podstawowej Nr 2  w Pińczowie, w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Mirosław Madej                      – Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczowie,

4/ Grażyna Wierzba                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/Sławomir Spaczyński              – Ekspert z listy ekspertów MEN

6/ Mariusz Powałkiewicz          - Przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” w Pińczowie.

 

4. Dla Pani Mirosławy Golec – nauczycielki Przedszkola Nr 3 w Pińczowie, w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Beata Mącznik                        – Dyrektor Przedszkola Nr 3  w Pińczowie,

4/ Jadwiga Irla                             – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Hanna Mitka-Marszalik         – Ekspert z listy ekspertów MEN

5. Dla Pani Agnieszki Janus – nauczycielki Przedszkola Nr 2 w Pińczowie, w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Halina Gębka                          – Dyrektor Przedszkola Nr 2  w Pińczowie,

4/ Jadwiga Irla                            – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Sławomir Spaczyński             – Ekspert z listy ekspertów MEN

 

§ 2.

            Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 842

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-06-30 09:33:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-30 09:40:12
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-06-30 09:33:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony