INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Informuje,

 

że w dniu 08 lipca 2009r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.7627/05/śr/14/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: 7 Źródeł
i Grodziskowa ”.

 

Z decyzją oraz dokumentacja sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem, pokój nr 38 w dniach pracy w godz. 7.3015.30.

 

 

 

Pińczów, 08.07.2009r.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 369

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-08 13:54:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-08 14:39:36
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-07-08 13:54:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony