Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 68/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  10.07.2009r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Zagospodarowanie  placu  i  wykonanie  ogrodzenia      w  Skowronnie  Dolnym  (na działce nr 281  na potrzeby  świetlicy  wiejskiej  ogólnodostępnej  z przystosowaniem  dla osób  niepełnosprawnych)”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadania  gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Zagospodarowanie  placu  i  wykonanie  ogrodzenia  w  Skowronnie  Dolnym (na działce nr 281  na potrzeby  świetlicy  wiejskiej  ogólnodostępnej  z przystosowaniem  dla osób  niepełnosprawnych)”

w osobach:

 

1)      Ewelina Pięta         – Przewodnicząca komisji

2)      Piotr Winiarski        - Członek komisji

3)       Mirosława Kucybała -  Członek komisji

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                          

           

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 536

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-07-16 09:43:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-16 09:56:19
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-07-16 09:43:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony