Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 69/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 10.07.2009r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadania  gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej”  w osobach:

 

1)      Janusz Zieliński      – Przewodniczący komisji

2)      Agnieszka Strączek            - Członek komisji

3)       Mirosława Kucybała         - Członek komisji

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                          

           

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 538

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-07-16 09:48:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-16 09:56:00
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-07-16 09:48:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony