INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

Pińczów, dnia 05.08.2009r.

   OSiGM.IX-7627/09/09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

I N F O R M U J E,

że w dniu 05.08.2009r. w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego ( stodoły – obory) pod potrzeby zakładu stolarskiego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi ” na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym gruntu 1261 położonej w Brześciu została wydana decyzja nr OŚiGM.IX-7627/09/śr/15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 36,
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                   

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 572

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-08-12 13:07:03
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-08-12 13:48:23
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-08-12 13:07:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony