Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.

Wersja do druku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.
(Uchwala_nr_XXXVII_334_09.doc - 40.448 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:08:20 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
(Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 55.445 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:10:13 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 40.448 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:12:24 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
(Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 129.536 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:15:17 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 129.536 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:17:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 129.536 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:20:01 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 129.536 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:22:49 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok 2009

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 129.536 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:25:13 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.048 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:33:45 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.048 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:35:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.048 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:37:14 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.048 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:40:06 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.048 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:41:39 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2009 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_13_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.56 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:43:08 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
(Zalacznik_nr_14_do_uchwaly_nr_XXXVII_334_09.xls - 130.56 KB) Data publikacji: 2009-09-08 10:45:09 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 536

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2009-09-08 10:02:45
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-09-09 11:31:20
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2009-09-08 10:02:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony