Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 97 a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości, na wniosek Spółki Inżynieryjskiej S.C. DRAFT R. Dudek D. Białas z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 21 w Krzeszowicach, działającej w imieniu i na rzecz Gminy Pińczów, z dnia 7 września 2009 roku.

 

Projektowany podział dotyczy terenu nieruchomości:

 

 

 

Wydzielone działki przeznaczone zostaną pod przebudowywaną drogę 766 na odcinku Brzeście – Pińczów ETAP – I - odcinek od km 23+700,00 do km 24+750,00 długości 1,050 km.

 

Nowo wydzielone działki:

przeznaczone będą pod pas drogi wojewódzkiej, stanowiące zarazem jego poszerzenie.

 

Pozostałe nowo wydzielone działki:

posiadać będą bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ich przeznaczenie nie ulegnie zmianie z okresu przed podziałem tych nieruchomości.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości przeznaczonych do projektowanego podziału.

 

 

Pińczów, dnia 15 września 2009 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 556

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2009-09-17 14:58:32
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-18 09:09:30
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2009-09-17 14:58:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony