Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji Skowronno, Brzeście, Włochy.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Wodociągów Pińczowskich, z dnia 26 czerwca 2009r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu nieruchomości położonych:

 

·         na obrębie Brzeście, dla działek oznaczonych nr ewid.: 814/2, 814/1, 808/1, 811/1, 1248, 1247, 1249, 1250, 1251, 1245, 1244, 1243, 1242/2, 1242/1, 1241, 1240/1, 1239/2, 1239/1, 1238, 854/1, 806, 885, 881, 877, 873, 863, 859, 858/1, 857/1, 856/1, 855, 1259, 1260, 1261, 1258, 1257/1, 1256/2, 1256/1, 1254, 1253, 1256/3, 1255/1, 1256/5, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1270/3, 1271/2, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279, 1281, 1282, 1286, 1285, 1284, 1188, 1187, 1185/6, 1185/5, 1287, 1189, 1223, 1218, 1219, 1220, 1221, 1451, 1452, 1453, 1312/3, 1312/4, 1411, 1311, 1404, 1400, 1310, 1309, 1308, 1307/1, 1306, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1361, 1364, 1367, 1359, 1299, 1298/3, 1297, 1296, 1290, 1289, 1288, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294/1, 1293/3, 1294/2, 1298/1, 1298/2, 1298/5, 1396, 1362, 1354, 1352, 1350, 1348, 1346, 1341, 1339, 1337, 1335, 1333, 1409, 1410, 1340/1, 1338/1, 1336/2, 1334/1, 1330, 1328, 1326, 1324, 1322, 1320, 1318, 1315/2, 1315/1, 1314/1, 359, 367/1, 367/2, 368, 369/2, 370, 369/1, 371/4, 371/3, 371/1, 181, 372, 432, 433/6, 433/2, 434/1, 434/2, 458, 433/5, 433/8, 433/7, 430/2, 429/5, 429/7, 429/6, 429/2, 429/1, 427, 426, 425, 424, 423, 421, 420, 419/1, 416, 479/1, 480/1, 481, 482, 483, 484, 486, 499, 502/1, 501, 500, 505/2, 507/2, 509/2, 510, 512/1, 513/1, 531/2, 538/2, 538/4, 540/1, 541, 542, 528, 530, 524/1, 524/2, 1652, 522, 517, 518, 519/1, 519/2, 520, 543, 538/3, 535, 534, 533, 532/6, 532/5, 532/1, 532/3, 531/1, 509/3, 507/3, 505/4, 503, 488, 487, 1649, 480/2, 479/3, 479/2, 478, 473/2, 473/3, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464/4, 464/3, 464/1, 463, 462, 460, 436, 544, 701/3, 700/2, 699, 698, 697/1, 696, 695/2, 695/1, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 637, 636, 635, 634, 631/1, 629/1, 627/1, 625, 622, 621, 620, 619, 618, 617/1, 1666, 616/1, 616/2, 615/2, 615/1, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608/1, 608/2, 607/1, 606, 605, 604, 603/2, 603/1, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 1298/7, 516, 1222/1, 1312/1, 1256/4, 1257/2, 1246, 356/1, 358, 889, 1255/2, 1280, 1419, 1298/6, 1344, 182, 430/1, 485, 523, 502/2, 461, 633, 632, 560, 1240/3, 1372, 1375, 1380, 1383, 1386, 1389, 1307/2, 1397, 1365, 1368, 1370, 1373, 1376, 1378, 1381, 1384, 1387, 1392, 1394, 1398, 1401, 1405,

·         na obrębie 3 miasta Pińczowa, dla działek oznaczonych nr ewid.: 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 28/1,28/2, 84, 29, 30, 31/2, 31/4, 31/3, 32, 33/2, 33/1,80,

·         na obrębie Włochy, dla działek oznaczonych nr ewid.: 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 706, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 299/1, 300/1, 301/1, 302, 344, 345, 346, 348, 705, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366/2, 366/1, 367, 368/5, 368/6, 368/2, 368/4, 369, 370, 371/3, 371/1, 371/11, 371/7, 371/10, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 457, 451, 452/1, 453/4, 453/3, 454, 455, 456/1, 456/2, 458, 459, 460, 461/5, 461/6, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 464, 465, 503, 274, 273, 238, 237, 236, 235/1, 235/2, 234, 231, 230, 229, 228, 227, 225, 223/1, 222, 221, 220, 219, 217, 216, 214, 215, 213, 212, 211, 210, 209/4, 209/3, 208, 207, 206, 205, 127/1, 127/2, 126, 125, 124, 123, 122, 78, 77/3, 77/1, 76, 75, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66/6,57, 63, 64, 61, 232, 233, 224, 223/2, 218, 502, 371/5, 368/8, 66/9, 66/8, 66/4, 66/2, 66/1, 466/1,

·         na obrębie Skowronno Górne, dla działek oznaczonych nr ewid.: 507, 569, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495/3, dr.478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465/1, 464, 463, 462, 461, 460/1, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 571, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 440, 439, 438, 437/1, 437/2, 422, 421, 420/2, 420/1, 419, 418/1, 409/2, 409/1, 406, 405/1, 405/2, 404, 403, 402, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 389, 388, 387, 386, 385/2, 385/1, 384/1, 383, 382, 381/1, 380, 379/1, 427,426, 425, 424, 423/2, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 408, 407, 378, 390, 391, 436, 379/2, 441, 435, 434, 570, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 381/2, 405/1, 405/2,

·         na obrębie Skowronno Dolne, dla działek oznaczonych nr ewid.: 422, 215, 216/2, 216/1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/2, 234/1, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 423/3, 424/2, 424/1, 425, 260/3, 260/4,

 

dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzeście, Skowronno Górne i Włochy.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

Pińczów, dnia 22 września 2009 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 566

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2009-09-23 11:03:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-23 13:28:14
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2009-09-23 11:03:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony