ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  96/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   17 września 2009 r.

 

w sprawie  ustalenia  ceny wywoławczej w  rokowaniach,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej budynkiem  Domu Kultury,  położonej  w Gackach, oznaczonej w  ewidencji  gruntów Leszcze, jako  działka    nr  485/1           o powierzchni 2575 m2 – ustala się sprzedaż w/w nieruchomości w drodze rokowań.

2.   Ustala się cenę wywoławczą  w rokowaniach w wysokości 40% wartości tej nieruchomości tj. kwotę 290 000,00 zł.       

  

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 510

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-07 08:18:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-07 08:34:39
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-07 08:18:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony