Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 79/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 11.08.2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art.9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

            Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Dla Pani Anety Winiarskiej – nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Filialnej  w Szarbkowie,      w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Barbara Burzawa                     – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

4/ Marzena Bębenek                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Grażyna Wierzba                     – Ekspert z listy ekspertów MEN

2. Dla Pana Pawła Rutkowskiego – nauczyciela wychowania – fizycznego i informatyki   w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie, w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Barbara Burzawa                     – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

4/ Marzena Bębenek                   – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Hanna Mitka-Marszalik          – Ekspert z listy ekspertów MEN

§ 2.

            Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.     z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                     

         

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 511

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-10-07 09:13:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-07 09:30:29
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2018-04-12 07:54:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony