INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

                                                                       Pińczów, 12 października 2009 roku

 

OSiGM.IX-7627/10/09

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podstawie art.21 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

i n f o r m u j e

 

że w dniu 12   października 2009 roku w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa farmy wiatrowej złożonej z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2,5MWh każda” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1019/1 w Woli Zagojskiej zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko tj. opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, pok. 36 , od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 610

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-13 08:04:34
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-13 08:46:56
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-13 08:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony