INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

INFORMACJA

 

 

o wynikach  trzeciego  przetargu ustnego nieograniczonego,  na sprzedaż nieruchomości, położonej  w  Pińczowie,  przeprowadzonego  w dniu  21 października  2009 r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

 

Komisja Przetargowa  w składzie:

 

   1.   Stanisław Ryznar                   -            Przewodniczący

   2.    Krystyna  Puchała                 -                    członek

   3.   Małgorzata  Buczak               -                    członek

 

          przeprowadziła w dniu  21.10. 2009 r.  o godz. 9 00  w budynku Urzędu Miejskiego                       w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 I - nieruchomość  położona   w  Pińczowie,  oznaczona  w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr. 12,   numerem  działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

 Cena

osiągnięta

 

      zł.

 Podatek

VAT

 

     zł.

Osoba  jako nabywca

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

    10

 

1.

 

 

 

 

 

43/7

 

25745

 

 667

m. Pińczów

ul. Legionistów

obr. 12

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

26 460,00

 

26 760,00

 

5 887,20

Kupczewski  Józef

 

 

 

 

 

     

 Do  przetargu na  sprzedaż   w/w nieruchomości, przystąpił  1 uczestnik, który  zgłosił  jedno  postąpienie   w  kwocie  odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu                   o przetargu.

Informacja powyższa   podana do publicznej wiadomości,  zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.  3 Maja 10,  na  okres siedmiu dni,  tj. w dn.   od  21.10. 2009 r.  do   28. 10. 2009 r.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 836

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-22 13:47:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-22 14:20:11
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-22 13:47:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony