ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wersja do druku

 

ZA R Z Ą D Z E N I E   Nr 105/09

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  26.10.2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonch do sprzedaży

 w  drodze  bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z póź.zmianami),   zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                          i   Gospodarki   Mieniem   Urzędu   Miejskiego   w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal_1
(zalacznik_Nr_1_do_zarzadzenia_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_nr_105_09_z_dnia_26_10_2009.doc - 37.888 KB) Data publikacji: 2009-10-27 12:48:02 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 582

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-10-27 12:43:58
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-10-27 14:26:46
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-10-27 12:43:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony