ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR 104/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  23. 10.  2009 r.

       

         w sprawie rozwiązania użytkowania   nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.159 z późn. zm. ), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

        Postanawia się rozwiązać prawo użytkowania ustalonego na czas nieokreślony dla  „Areoklubu Pińczowskiego  w Pińczowie, aktem notarialnym z dnia 24 marca 1999 r. spisanym przed notariuszem Elżbietą Giedyk, w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem „Hangaru”, położonej w Pińczowie, przy ul. Legionistów, oznaczonej nr działki 43/7 o powierzchni  667 m2. Nieruchomość  ta stanowi własność Gminy             i ma  urządzoną  księgę wieczystą Nr KW 25745.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 453

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-12-02 13:01:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-12-02 14:12:13
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-12-02 13:01:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony