ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy

Wersja do druku

      Z A R Z A D Z E N I E   NR 112/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  16. 11.  2009 r.

       

         w sprawie rozwiązania użytkowania   nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.159 z późn. zm. ), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

        Postanawia się rozwiązać prawo użytkowania ustalonego na czas nieokreślony dla   Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury  w Pińczowie, aktem notarialnym         z dnia 17 lutego 2001r. spisanym przed notariuszem Elżbietą Giedyk, w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem  Domu Kultury, położonej w Gackach, oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Leszcze nr działki 485/1 o powierzchni  2575 m2. Nieruchomość  ta stanowi własność Gminy  i ma  urządzoną  księgę wieczystą Nr KW 23216.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 468

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-12-03 12:12:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-12-03 15:00:23
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-12-03 12:12:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony