Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-11 11:04:24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście

Powrót