Uchwała Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-11 11:03:46

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy

Powrót