ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR 132/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  30.12. 2009 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 1.  W związku z zakończeniem z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Pińczowie, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 14 nr działki:

 a) 387 o powierzchni 0,2070 ha    -  obniża się w  drugim przetargu  o  48 %  tj. o kwotę    624,00 zł  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła  1 300,00 zł       

 b)   317  o powierzchni 1,1021 ha  - obniża się  w drugim przetargu o 48 %  tj. o kwotę  3 840,00     cenę wywoławczą z pierwszego przetargu, która wynosiła  8 000,00 zł        

2.      Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1 lit. a i b, cena wywoławcza  w drugim przetargu     stanowi  kwotę: 

a)      dla działki 387 -      676,00 zł

b)      dla działki 317  -  4 160,00 zł. 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 529

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-12-30 12:00:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-12-31 08:47:00
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-12-30 12:00:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony