2010

Wersja do druku

2010

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2010 roku

Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2010r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2010r. z obszarów: - działania sportowe związane ze staropolską sztuką władania szablą, - kultura fizyczna, sport i turystyka

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie obniżenia oceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2010 roku

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/2010

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2010 roku

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia loaklu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZARZĄDZENIE NR 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 17/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 12.03.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.03.2010 roku

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości „Zagórzyce”, „Chrapków”, „Gacki-Osiedle” w sprawie zmian nazw miejscowości oraz ustalenia kalendarza czynności konsultacyjnych, obwodów konsultacyjnych i pełnomocników do spraw konsultacji.

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 09.04.2010roku

Z A R Z A D Z E N I E NR 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.04.2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.04.2010 roku

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 25/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie sposobu wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.04.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie tworzenia na obszarze miasta i gminy Pińczów zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych , zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2010

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2010 roku

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Pińczów

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2010 roku

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie wyznaczenia Kierownika zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych nadzorującego tworzenie Zastępczych Miejsc Szpitalnych na obszarze miasta i gminy Pińczów w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010

Zarządzenie nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 w sprawie: Zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowanych w ramach realizacji Projektu „Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”, umowa nr: UDA-RPSW.05.02.00-26-180/08-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.05.02.00-26-180/08

Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010

Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 W sprawie: Zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowanych w ramach realizacji Projektu „Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie”, umowa nr: UDA-RPSW.05.03.00-26-607/09-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.05.03.00-26-607/09

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zarządzenie Nr 42/10 Birmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 43/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 46/2010

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.06.2010 roku

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.06.2010 roku Zmieniające zarządzenie nr 6a Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 1 luty 2003r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych)

Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2010 roku

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Z A R Z A D Z E N I E NR 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21. 06. 2010 r.

ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2010 roku

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 lipca 2010 roku

zmieniające Zarządzenie Nr.42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4.06.2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.08.2010r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2010 roku

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2010r.

Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.09.2010

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010

Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 roku w sprawie pomocy dla mieszkańców wsi Zakrzów

Zarządzenie NR 76/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnegow zabudowie szeregowej

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2010

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 19.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku

Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z nia 04.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010rokuw sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin

Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku w sprawie przyjęcia projektu nidzetu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.11.2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2011-2025

Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 – 2015

Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku

Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Piekoszewskiego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie sposobu wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.12.2010 roku

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.12.2010 roku

Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie ustanowienia gminnego lidera narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2011) w gminie Pińczów

Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 29.12.2010 rok w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5048

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-12-31 13:19:14
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-12-31 13:23:32
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-12-02 10:21:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony