Uchwała Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wersja do druku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2010 rok

Załączone pliki:

Uchwała Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(Uchwala_nr_XLI_400_09.doc - 78.336 KB) Data publikacji: 2010-01-05 13:32:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Pińczów na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.328 KB) Data publikacji: 2010-01-05 13:36:28 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów budzetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.328 KB) Data publikacji: 2010-01-05 13:48:01 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki budzetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.84 KB) Data publikacji: 2010-01-05 13:59:43 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_3_a_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.84 KB) Data publikacji: 2010-01-05 14:02:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 226.816 KB) Data publikacji: 2010-01-05 14:04:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_4_a_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.328 KB) Data publikacji: 2010-01-05 14:07:39 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.328 KB) Data publikacji: 2010-01-05 14:09:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.84 KB) Data publikacji: 2010-01-05 15:19:48 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.84 KB) Data publikacji: 2010-01-05 15:22:06 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 227.84 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:09:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budzetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 228.352 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:11:45 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 228.352 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:27:48 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje przedmiotowe

Załącznik Nr 11do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 228.352 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:45:22 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 228.352 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:46:57 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
(zalacznik_nr_13_do_uchwaly_nr_XLI_400_09.xls - 228.352 KB) Data publikacji: 2010-01-06 10:49:01 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 699

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2010-01-05 13:28:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-06 13:51:17
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2010-01-05 13:28:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony