2009Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-20 09:11:58

Majątek Spółki 2009r.

 

Posiadane Środki trwałe na dzień 31.12.2009r.

Wartość netto na dzień 31.12.2009r.

 

Wyszczególnienie

Wartość początkowa BO

Wartość netto

1

Wieczyste użytkowanie gruntów

178551,00

110281,50

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

700545,79

279816,16

3

Urządzenia techniczne i maszyny

103238,75

34272,85

4

Środki transportu

635067,23

136091,46

Razem:

1617402,77

560461,97Powrót